සමුගන්න මොහොතකට
පෙර එකවතාවක්
හිනැහෙන්න පෙරදා වගේ
මුමුණන්න වදනක්
පෙර සේම ලං වී
මියැ ඇදෙන මතකය වගේ..

තුරු සෙවනේ මල් අතරේ
වැලපෙන කතාවක්
මද සුලගේ පාවී ගියේ
සුසුමකට ලංවෙන්න
කඳුලක රිදුම් දෙන්න
ඇයි ආදරෙන් හමුවුනේ...

අවසන්ව යන මතක
හද වේදනාවෙන්ම
සතපන්න ළය මත මගේ
දිවි මං තලාවේ
මා පරදාවාලන්න
ඔබ කිමද මට පෙම් කලේ...
<Bandula Wijeweera>

One Response so far.

  1. හ්ම්ම් ලස්සනයි..

Leave a Reply