විකසිත පෙම්
පොකුරු පියුම්..
ඔබේ පයට පොඩි වී
ගියාදෙන්
පතිකුලයට අද
මට පි‍ටුපා යන
මගේ සොඳුරු ළඳුනේ...

හිතේ කඳුළු බිඳු
රෑ තනි යහනේ
ඉහ ඉද්දර හිඳ
ඉකිබිඳිනා සඳ
ආදර සැමරුම්
ප්‍රේම පුරාණේ
ඔබට විරහ ගිනි
නොගෙනේවා...

තනිකම රජයන
පාලු විමානේ
ගොම්මන් කළුවර
හඬා වැටෙද්දී
ඔබ දිවි අරණේ
පැතුම් විජිතයේ
මැණික් පහන් වැට
දැල්වේවා...<Amaradewa>

One Response so far.

  1. නියම සින්දුවක් !!!

Leave a Reply