අපි ආයෙ දවසක
හමුවෙමුද මේ අද වාගේ
දැන් ඉර ගිලෙයි මුහුදේ
කළුවර පිපෙයි දෙපසේ
වෙන් වෙමු ඉතින්
හමු වන සිතින්
අපි ආයෙ දවසක
මේ අද වගේ....

අදින් පසු ඔබ
ඔබට හිමි මග
ඉතින් මා මට
උරුම තනි මග..
ආයෙමත් හමු වන තුරා
දෙතැන ඉමු අපි
මග බලා...

තුටින් හමුවුන
සුහද බව අප
අරන් යමු අපි
මතක මැඳුරට...
ආයෙමත් හමු වන තුරා
එකම තැනකදි
ජීවිතේ...


<Dayan Withaarana>

ආයෙමත් හමුවෙන්න පතාගෙන වෙන්වෙලා යන පෙම්වතුන් වෙනුවෙන් ලියැවෙච්ච ලස්සන සින්දුවක්..අහම්බෙන් හම්බ උනේ...,

Leave a Reply