සිත සැනසුම දෙන්න සදා
තනිකම නොදැනෙන්න කියා
මහඹබු මට මැවුව එයා
හමුවන තුරු ඉන්නෙ බලා..
ඔබ ඉන්නෙ කොහෙද කියා
මම සොයනව ලෝකේ පුරා..
ඔබ දවසක ලැබෙන තුරා
යනවා ආදරේ සොයා...

ලස්සන ලෝකයේ
මට හිමි ආදරේ
සොයමි ජීවිතේ
පාලු මකා..
මල් මල් මාවතේ
ආදර රන් ළඳේ
ඔබ ලැබෙනා තුරා
මා ඉන්නම්...

දුර ඈතද ඉන්නේ ඔයා
මේ ලඟමද ඉන්නෙ බලා
මා ගයනා ගීය අසා
ඔබ එයිදෝ මාව සොයා
ඔබ ඉන්නේ කොහෙද කියා
මම සොයනව ලෝකෙ පුරා
ඔබ දවසක ලැබෙන තුරා
යනවා ආදරේ සොයා...


<Dushan Jayathilake>

ලස්සන පරණ සින්දුවක Remake එකක් අහන්න හම්බ උනා.., අද වෙනකොට කොච්චර අලුත් ගායකයෝ ඉන්නවද, කොච්චර අලුත් සින්දු තියෙනවද, තාක්ෂණය කොච්චර දියුණු වෙලාද, ඒත් අපි අදටත් trip එකක් යනකොට, කොල්ලො ටිකක් set උනාම කියන සින්දු ටික අතර මේ සින්දුවත් අනිවාර්යෙන් කියනවනෙ. තව මේ වගෙ ගොඩක් සින්දු තියෙනව කිසිම ආයසයක් නැතුව වචන ටික මතක් වෙන අපේ ජීවිත එක්කම හැමදාම තියෙන..,


Leave a Reply