හිතක් තිබුනා
මටත් පෙම් කරනා
හිතන්නා
ඈ මගෙම කියලා
හිතුවෙවත් නෑ
ඈ යාවියැයි හැරදා
ඉල් මහේ සඳ සේ
ඈ ගියා
මැකිලා....
කලක් තිබුනා
ඉමක් නොදකිනා
පහස සොයනා
අද වසක් විසක් සේ
දැනුනාට ඔබට මා..
මහා කඳුලක
ළතැවුල් සඟවා
පාළු අඳුරක
ගුලිව හිඳ මා
ඔබේ වදන් පිහිතුඩු
ඇන ගනිමි හැමවෙලේ...

 <Nadeeka Guruge>


සුභ ප්‍රාර්ථනා කියමන්
මා වටකර සතරදෙසින්
ගිලිහෙන මුත් මුවට මුවින්
ඔබේ මුවින් නැති පැතුමන්
මට නැත අගනේ

මා ඈ කර මාල බඳින්නේ
ඔබේ නෙත් තරු සැලී දිලින්නේ
මා ඈ ගත සළු පලඳන්නේ
ඔබේ නෙත් අග කඳුළු පිරෙන්නේ
ගිගුම් හඬින් මගුල් සිලෝ පෝරුව දෙදරයි

මධුසමයට මගට බහින්නේ
ඔබෙ නෙත් පෙර මග හමුවන්නේ
රහසින් බැඳි පෙම සිහිවන්නේ
අප මින් මතු නැත හමුවන්නේ
ඔබ අන්සතු ලඳක් කියා ඇයි මට කීවේ

<Gunadasa Kapuge>
සුසානයක නොදැවී
සිතේ තවම තනි වී
තියේ එදා ඔබ පිදූ දයාබර
සෙනෙහෙ සුවඳ නොමැකි
සුසානයක නොදැවී....

පියාගතිමි නෙතු මා
ඔබේ සිහින රඳවා
නුවන් විවර කර
සොයා බැලූ සඳ
ඔබ දුරක පියඹා
වෙන දෑසක බැඳිලා
තව හීනෙක වෙලිලා

ඔබේ සුවඳ සුවඳයි
ඔබේ මතක මතකයි
ඔබෙන් තිළින ලද
දයාවන්ත හිත
සදාතනයි සත්තයි
එදා වගේ සුවඳයි
අතීතයම සමරයි..

<Asanka Priyamantha>