අම්මා කෙනෙක්
බිරිඳක් වෙලා
ලොව කාට හෝ
නුඹ උරුමැති
සතුටින්ද ඔබ
පෙරටත් වඩා
මගේ ඉපැරණි
පෙම්වතී....

මමද සැමියෙකි
ඇයට අවනත
දෙදරුවන් ලඟ
නිවන සරතැස
කාලයේ වැළිතලාවේ
සබඳකම් සැඟවුනාවේ...

අතරමග
සුනුවිසුනු පැතුමක
මතක මිහිරියි
තාම හිත යට
පරවුනත් මල් අතීතේ
සුවඳ හදවත සමීපේ...

<Karunarathna Diwulgane>

Leave a Reply