මට කියන්න
හැම දෙයක්ම
හිතේ තියෙනා
දුක නිවෙන්න
හදේ ගැස්ම
දැනෙනා තැනක
මං ආසයි
අහන් ඉන්න

ඔබේ නෙතු අගින්
‍රැ‍ඳෙනා කඳුළ
මෙනෙහී කරමින්
අදුරූ සිතින්
ලොවේ දහමින්
මිදිලා රැදෙමින්
හැකිවේද සිතනු රිසින්

දුක රැදෙයිද හැම දිනක්ම
නෙතු අගින් කදුලෙන්
අප තෙමන්න
රැදෙන්න
අවසරයි සොඳුර
පුදමී දෝතින්
වසන්තය

<Nadeeka Jayawardhena>

2 Responses so far.

  1. අදමයි මේ සිංදුව ඇහැව්වෙ...තව ටිකක් අහන්න ඕන.වචන තේරුම් වලට ගොඩාක්ම ආස හිතුන.ලස්සනම් ලස්සනයි.....

  2. See Jay says:

    මටත් ගොඩක් දවසකින් අහන්න හිතුනේ..වචන ටිකනම් පුදුම ලස්සනයි...

Leave a Reply