සිනා පිපෙනා මේ වසන්තය
නෙලා දෝතින් මලක් සේ
ඔබයි ගෙන ආවේ
සිනාසේ
ඔබයි ගෙන ආවේ
වසන්තය මලක් සේ

නිබඳ සුවඳයි
ඔබ නිසා මට
ගගනතින් හමනා
පවන් සිහිලැල්
ගම් දොරින්
පිටමං නොවේවා
නැවුම් සුහුඹුල්
යෞවනේ හස‍රැල්

නිසල සිතිවිලි
සසල තුරිලිය
අතර තනිවෙමි
ඔබ නිසා සතුටින්
අහස සමුදුරු වැළඳ සැනසෙමි
තැනක සඟවමි
හද සෙනේ සුසුමින්..

<Samitha Mudunkotuwa & Lakshman Wijesekara>

Leave a Reply