ඔබේ සිනා ලඟ නෙත නැවතුන දා
ඔබේ කතා ලඟ සිත නැවතුන දා
ප්‍රේමය හැඳින්නෙමි
මේ ලෝ තලයේ....

කුමටද උපමා
ඉතිහාසේ සිටි
ප්‍රේමවන්තයින්ගෙන්
කුමටද ආදරයේ පෙම් සැමරුම්
පෙම් පාරදීසෙන්
ඉමක් කොනක් නැති
ආකසේ තරු පායා එන සේමා
ඉමක් නිමක් නැත
පෙම් හදවත් තුල
පෙම් සිතිවිලි බෝමා...

<Jagath Wickramasinghe>

2 Responses so far.

  1. කාලයක් මා ඉතාමත්ම ආසා කළ සින්දුවක්. අදත් අහනකොට එදා දැනුනු හැඟීම ඒ විදියටම දැනෙනවා.

  2. SEEJAY says:

    මටත් එහෙමම තමා...:D
    මමයි මගේ හිටිය ගෑනු ලමයයි හැම වෙලාවෙම අහන්න පුරුදු වෙලා හිටපු සින්දුවක්..අදටත් මේ සින්දුව ඇහෙනකොට එදා වින්ඳ උනුසුම හිතට දැනෙනව..

Leave a Reply