ත‍ටු ඇවිල්ලා

ඔබ ඔහේ යනවා
කොහොම කිවුවත් නවත්වන්නට බෑ
ප්‍රේම ආලින්දයේ
එන්න නවතිමු 
පය ගසාගෙන 
මේ සොඳුරු පොළොවේ..

කෙසේ නම් මම නවත්වන්නද
මල් රේණු රේණු සැලෙනා
හිවුඩු පිපෙනා
පැතුම් පුරනා
අහස යට ඔබ පාවී යන්නා
තෙත සිඳුනු බොල් 
හීන සුළඟ දිගේ

නෙළූ පලවැල මග දමන්නද
දෙපා උඩුකුරු හිසින් බිම හිඳිනා
කුරුළු බිලිඳු
හෙලන කඳුලු
මහමෙරක් යට
තනිව මා උන්නා

<Amarasiri Peiris>

Leave a Reply