සිත ගාව ඔබ ඉන්න
තරුවක් වෙලා
හැමදාම මම ඉන්නවා
මග බලා
දුර ඈත අර පේන
සයුරෙන් එහා
ඔබ නාවෙ ඇයි
හමන සුවඳක් වෙලා

ඒ අහසේ රෑ සිතලේ
ගුලි වෙලා
තරු පිපුන නිල් අහසෙ
නුඹ පායලා
නිරතුරුව ඉඟි පානවා
සැරසිලා
ලඟ ඉන්න පැතුමන්
නැතෙ තනිවෙලා

මගේ සිහිනෙ තරු අතරේ
සෙවුවේ ඔයා
කිම හැඟුනේ සිතක
රිදවුම් මවා
සඳ මඬලේ නොපෙනෙන්න
සිතුවම් වෙලා
මට ඉන්න ඉඩ දෙන්න
සුසුමක් වෙලා..


<Prasanga Thesera>

2 Responses so far.

  1. See Jay says:

    අහම්බෙන් ඇහුන ලස්සන සින්දුවක්

Leave a Reply