මල්ලියනේ
ඇයිද මෙසේ මිය යන්නේ
මල්ලියනේ...ඇයිද සෙමින් මිය යන්නේ
නිල් රතු කහ දම් පාටින් බොඳ වුන
සැලෙන වැනෙන පොල් මල් වැනි
සෙවනැලි
‍රැකගෙන ඉන්න සේ
බිළිගන්නට ඔබෙ ජීවේ
මල්ලියනේ...
ඇයිද මෙසේ මිය යන්නේ

සංගීත කලා ක්‍රිඩා මත වැජඹුන
පාසල් කල සිට ඔබෙ මිතුරන්
ඉවත දමා අද
තාච්චි බට ඉටිපන්දම් කිට්‍ටු කරන්
අදිනා විට උඹ නාහෙට ඔය විස
හඬනා හදවත් හැරිල බලන්
විඳිනා දුක් අම්මා පවුලේ සැම
බලන්න බෑ හද පැලෙන තරම්

හත් පෙති කොළ උරලා
ඇරඹූ දිවි ඇබ්බැහි වී
මත් ලෝලි වෙලා
බිත්ති දිගේ බඩගානව
හිරගේ යකඩ කූඩු තුල
මට්‍ටු වෙලා

අදිනා දුම් උගුරේ
මරු විස ලේ
ගසනා ක‍ටු තුල
ඇති මරණේ
‍රැවටෙන්න එපා
මල්ලියේ මාගේ
බිළිදෙන්න එපා
වටිනා ජීවේ..

පෙරදා තිබු ඒ කෙළිලොල් මුහුනේ
හො‍ටු කබ කඳුලින් කිළු‍ටුව වැනසේ
ජේත්තු විලාසිත හැඩ එකලේ
කඩමළු වැරහිලි වී මෙකලේ
ඊයම් කොළයේ උයනා පිහනා
විසකුරු මරුවා අදිනු එපා
ආදරෙයෙන් නුඹ හැදු වැඩු මා පිය
දෙදෙනා අකලේ මරනු එපා...

<Jaya Sri>

Leave a Reply