තාරකා මල් පිපී හිනැහෙන
ප්‍රේමයේ මල් මාවතේ
පා නගා යමු ඈත ලොවකට
නිවා ලතැවුල් ජීවිතේ.

හිරු සඳූට හා ලොවට රහසින්
සදා ගමු අපි පුංචි ලෝකය
දුකට කඳුළට පවුරු බඳිමින්
පෙමින් සරසමු එවන් ලෝකය.

ඔබේ දෙනයන කැළුම් ඇත මට
එළිය වන්නට මගේ ලෝකය
ඔබේ සිහිලැල් සුවැති සෙවණින්
නිවී සැනහෙයි මගේ ජීවය

<Sunil Edirisinghe, Malani Bulathsinghala>

Leave a Reply