හිත දුර හන්දා
නෙතු ලග හංගා
සිහින ගණින හින්දා
තනිකම හන්දා
ඈතක රන්දා
මතක හිත ඇහින්දා
අරුත කියන සෙනෙහේ
නුඹම වේද මන්දා

ඈත අතීතෙක අමතක සෙනෙහේ
හිතවත් කරනා
සිහින පොතේ කවි දහසක් අතරේ
නුඹමයි හිදිනා
නොමැකෙන සේ හදවතේ ඉන්න නුඹ
අරුතෙන් පතනා

අහස වගේ නුඹ සිතුව අතිතේ
මතෙකට නැගෙනා
හැඬවෙන හිත ලග තනියට ඉන්නේ
නුඹමද කියනා
ඉස්සර දවසක තහනම් හීනේ
ආයෙත් දකීනා..

<Athma Liyanage>

2 Responses so far.

  1. Miyuru says:

    ආත්මාගෙ පරණ සින්දු අහල තිබ්බට අළුත් සින්දු අහල නෑනෙ... ඒ නිසා ගොඩක් ස්තුතියි...

  2. See Jay says:

    ගොඩක් ස්තූතියි comments වලට.., අනිත් තැන් වල පෙන්නල දීපු වැරදි ටිකත් හදල දාන්නම් ඉක්මනටම...

Leave a Reply