දෑසින් පෑ මා ඉඟි මැරු දෙවු ලියේ
රහසින් එයි හැඟුමන් මතුවී හදේ
නෙතගින් පෑ විසිරී උනුහුම ‍රැඳේ
දෑසින් පෑ මා ඉඟි මැරු දෙවු ලියේ
යළි කිසිදා නොලියූ මේ ආදරේ...

බලා හිදින් හදින්
සදා නොයන් ලඟින්
නෙතේ වෙලී
හදේ ඇදෙන් ළඳේ...

දෑසින් පෑ මා ඉඟි මැරු දෙවු ලියේ
රහසින් එයි හැඟුමන් මතුවී හදේ
නෙතගින් පෑ විසිරී උනුහුම ‍රැඳේ
දෑසින් පෑ මා ඉඟි මැරු දෙවු ලියේ
යළි කිසිදා නොලියූ අපෙ ආදරේ...

පැතූ පැතුම් ඔබෙන්
සදා විදිම් සුවෙන්
අතේ වෙලී ලගින්
‍රැ‍ඳෙන් මගේ

දෑසින් පෑ මා ඉඟි මැරු දෙවු ලියේ
රහසින් එයි හැඟුමන් මතුවී හදේ
නෙතගින් පෑ විසිරී උනුහුම ‍රැඳේ
දෑසින් පෑ මා ඉඟි මැරු දෙවු ලියේ
යළි කිසිදා නොලියූ මේ ආදරේ...

 රම්බරි සින්දුවෙන් මෙලො රහක් නැති ගායකයෙක් විදියට එළියට ඇවිත් ළබැඳියේ සින්දුව කියනකොට මට ඇත්තටම හිතුන ලහිරු කියන්නේ රහක් තියෙන මනුස්සයෙක් කියල, මේ සින්දුවෙන් ඒක හොඳටම ඔප්පු වෙනව... මටනම් මේ සින්දුවේ පද රචනය  තනුව ගායනය කියන කිසි දෙයක් වැදගත් නෑ... මේකෙ මාතෘකාව, මේ කතා කරන්න හදන දේ තමා වටින්නේ..කපුගේ, අමරදේව, අමරසිරි පීරිස් වගේ අය කතා කලාට අලුත් පරම්පරවේ කොල්ලෙක් මේ වගේ සින්දුවක් ‍තෝරගත්ත එකම වටිනව...

<Lahiru Perera>

 

Leave a Reply